Lån penger etter behov

Hvorfor låne penger?

Vi stiller oss alle noen ganger spørsmålet om hvorfor vi i det hele tatt låner penger. Folk låner penger fordi folk trenger penger er det enkle svart på dette spørsmålet. Når det kommer til et mer detaljert svar vil svaret nok være at det er mange forskjellige grunner. En av grunnene er at vi trenger det vi kjøper med pengene. Her snakker vi om helt essensielle kjøp, som hus og bil. Bil er forresten ikke essensielt for alle, dette avhenger veldig av hvor du bor. Bor du i Oslo trenger du ikke bil, men bor du på Finnsnes trenger du nok ganske sikkert en bil.

Pengelån er også en viktig drivkraft i økonomien. Det er viktig at vi alle bruker penger og at vi alle kjøper noe. Samfunnet er satt opp slik at alle er avhengig av at alle bruker penger. Eier du en butikk er det viktig at du har kunder som kjøper, helt uavhengig av hva du selger. Det samme gjelder for tjenesteyting. Er du snekker eller på andre måter håndarbeider må du selge dine tjenester for å overleve.

Ulike låntyper

Når du har behov for å selge dine varer eller tjenester og andre har behov for at du kjøper deres tjenester eller varer er det viktig at du kjøper. Her er det også viktig at du kun kjøper det du trenger. Så, når du ønsker å kjøpe noe som du ikke har penger til så må du enten ikke kjøpe det eller så må du ta opp et lån. Dette er de to vanligste måtene å anskaffe seg noe. Den beste måten å låne penger på er ved å enten ta opp et lån i en bank, snakke med en formidler av lån eller en annen slags lånetilbyder.

Det finnes mange forskjellige lån. Du må derfor vite hva du vil kjøpe før du kjøper det. Si at du vil deg en bil. Den koster 200.000 kroner. Du kan enten bruke 200.000 kroner av sparepengene eller så kan du bruke et lån. Lånet kan være forskjellige typer lån. Du kan ta opp et billån med pant i bilen eller så kan du ta opp et lån uten sikkerhet, og du kan styre bruken helt selv.

Pengebruk

Det er veldig viktig at du bruker fornuft i omgangen med penger. Du må være beskjeden og ikke bruke mer enn du kan. Prøv å legg penger til siden istedenfor å kjøpe alt det du har lyst på. Når du har muligheten til å ta opp lån må du tenke over opptaket to ganger. Trenger du egentlig pengene? Hvis du egentlig ikke trenger pengene kan det være greit å takke nei. Penger koster penger, og på denne måten kan du fort komme i en situasjon hvor det koster deg mye penger å ta opp dette lånet. Har du et lån til 20% på 500.000 kroner koster dette deg 100.000 kroner hvert år. Det er mer enn 8.000 kroner hver måned.